Accai blog

Jakub young businessman

Faktúru tak ako aj iné doklady si v Accai vieš vytvoriť úplne jednoducho na pár klikov. Doslovne pár 😊 Aj tých pár klikov ti ukážeme v tomto video manuály. Najviac používanou funkcionalitou pri vytváraní faktúr je automatické dopĺňanie údajov o odberateľovi, podľa zadaného IČO alebo obchodného mena.

Prečítať článok
Jakub young businessman

Nie, Accai nie je ovocie, aj keď na prvý pohľad ti to názov môže pripomínať. Accai je skratka pre Accounting Artificial Intelligence, čo v preklade znamená účtovná umelá inteligencia. Accai je komplexný nástroj, ktorý v sebe spája dve veľké navzájom prepojené oblasti online fakturáciu a digitalizované účtovníctvo. Chcem si

Prečítať článok
Jakub young business man

Najprv si predstavme Jakuba. Jakub je spokojný klient Accai. Nie je úplne tak vymyslený, pretože predstavuje mix rôznych našich klientov, ich otázky, priania, požiadavky na zlepšenie, spätné väzby a odporúčania. Jakub je programátor na voľnej nohe. Prednedávnom zhodnotil, že v jeho prípade je lepšie mať s.r.o. ako

Prečítať článok
Prepojenie fakturacie a online bankovníctva

Na komplexné vedenie účtovníctva klientom doteraz existovali na trhu tri oddelené „subjekty“ fakturačný nástroj, účtovný systém a účtovník. Tieto subjekty medzi sebou v lepšom prípade komunikovali aspoň formou exportov. Bežne ale pri ich komunikácii dochádzalo k duplicitným aktivitám čo viedlo k časovým stratám aj na strane klienta

Prečítať článok
Inteligentné vystavovanie faktúr

Základným pilierom fakturačného a účtovného systému Accai je inteligentné vytváranie všetkých druhov dokladov v užívateľsky prívetivých dizajnoch, ktoré môžete pri svojich podnikateľských aktivitách potrebovať. Jednoduchým spôsobom môžete vytvárať nielen faktúry, ale aj cenové ponuky, zálohové faktúry, daňové doklady k prijatým platbám, prípadne dobropisy a storná. Je už len

Prečítať článok
Automatizovanie posielanie upomienok

V obchodných vzťahoch občas dochádza aj k nepríjemným momentom, keď vaše vystavené faktúry sú aj po dobe splatnosti stále neuhradené. Aby ste tomu predchádzali, prepojenie otvoreného bankovníctva s Accai vám ponúka funkciu vytvárania pripomienok a upomienok. Upomienky na neuhradené faktúry si dokážete nastaviť jednoducho a intuitívne, vrátane časového rámca

Prečítať článok
Ako-nám-Accai-pomáha

Sme si istí, že rôzne problémy vznikajúce pri fakturácii a následne účtovníctve, s ktorými sme sa stretávali v našej spoločnosti v minulosti, dôverne pozná aj veľa našich klientov. Preto sme sa rozhodli že zdieľanie našich problémov a hlavne skúseností ako nám ich online fakturačný systém Accai

Prečítať článok
Vyhody prepojenia otvoreneho bankovnictva

Zjednodušene ide o to, že finančné dáta, ktoré boli donedávna prístupné jedine banke klienta budú dostupné aj tretím stranám ako napríklad aj fakturačnému a účtovnému nástroju Accai.   Prepojenie otvoreného bankovníctva s účtovným systémom Accai vám umožní vidieť pohyby a zostatky na svojich podnikateľských účtoch v reálnom

Prečítať článok
Kompletný predajný proces v Accai

Accai prestavuje prepojenie online fakturácie, otvoreného bankovníctva a účtovníctva. Vďaka tomuto prepojeniu Vám používanie Accai zjednoduší a zrýchli celý proces predaja. Od momentu, kedy klient prejaví záujem o Váš produkt/službu, cez vytvorenie daňového dokladu, nadviazanie spolupráce, až po vytvorenie zálohovej a ostrej faktúry a pri menej

Prečítať článok
Platby QR kódmi

Online fakturácia s priloženým QR kódom Accai ako moderný online fakturačný nástroj má množstvo funkcionalít pomocou ktorých chceme uľahčiť a zefektívniť prácu svojich klientov, aby sa oni mohli plne sústrediť na rozvoj svojho biznisu. Jednou z najviac oceňovaných funkcionalít je možnosť úhrady faktúr prostredníctvom QR kódu. Všetky vystavené

Prečítať článok