Inteligentné vystavovanie faktúr

Inteligentné vystavovanie faktúr

Základným pilierom fakturačného a účtovného systému Accai je inteligentné vytváranie všetkých druhov dokladov v užívateľsky prívetivých dizajnoch, ktoré môžete pri svojich podnikateľských aktivitách potrebovať.

Jednoduchým spôsobom môžete vytvárať nielen faktúry, ale aj cenové ponuky, zálohové faktúry, daňové doklady k prijatým platbám, prípadne dobropisy a storná. Je už len na vás, či budete vytvárať všetky doklady, alebo len niektoré z nich.

Používanie Accai vám zjednoduší a zrýchli celý proces predaja.

Od momentu kedy klient prejaví záujem o váš produkt/službu, cez vytvorenie spolupráce, až po uskutočnenie predaja alebo dodanie služby a pri menej zodpovedných klientoch až po vytvorenie upomienky za nezaplatenú faktúru. 

Accai vám okrem toho pri vystavovaní dokladov vždy pomôže a navedie vás tak, aby ste neopomenuli žiadnu zákonnú povinnosť.

Automatické vypĺňanie údajov na dokladoch

Najviac používanou funkcionalitou pri vytváraní faktúr je automatické dopĺňanie údajov o odberateľovi, podľa zadaného IČO alebo obchodného mena. Inak povedané stačí zadať IČO a všetky údaje o danom odberateľovi sa natiahnu automaticky.

Ďalšiu praktickou funkcionalitou je automatické dopĺňanie údajov do dokladov (napr. popis, KS, typ dodania, forma úhrady, spôsob dodania z „firemných nastavení“, ktoré si zadáte v rámci nastavení vašej firmy. Ak si uložíte odberateľa ako klienta viete mu priradiť vlastné špecifické nastavenia, ktoré sa budú rovnako dopĺňať do faktúr automaticky. Takýmto spôsobom viete mať pre rôznych klientov napríklad rôzne popisy faktúr ale nemusíte ich dopĺňať manuálne.

Keďže jednotlivé doklady sú navzájom prepojené, dokážu automaticky využívať už zadané dáta a vy tak môžete vytvárať doklad z dokladu doslovne za pár sekúnd. Nemusíte zakaždým vytvárať nový doklad, ale jednoduchým spôsobom si vždy z jedného dokladu vytvoríte nadväzujúci. Napríklad zo zálohovej faktúry vystavíte doklad k prijatej platbe alebo ostrú faktúru. Dokážete kopírovať jednotlivé doklady, dopĺňať do nich údaje pri prípadných zmenách.

Režim DPH, kurzy a cudzie meny

Accai automaticky zvolí na dokladoch podľa odberateľa správny režim DPH, čo znižuje riziko nesprávne vystavených daňových dokladov. Fakturovať môžete aj v cudzích menách a Accai vám vďaka prepojeniu na kurzový lístok NBS automaticky podľa zákona doplní správny kurz. Samozrejmosťou je aj výber jazyka dokumentu, pokiaľ máte napríklad zahraničných klientov.

QR kódy na faktúrach

Jednou z najviac oceňovaných funkcionalít je možnosť úhrady faktúr prostredníctvom QR kódu. Vystavené faktúry v online fakturačnom systéme Accai obsahujú aj vygenerovaný QR kód a ponúkajú tak klientovi možnosť jednoducho a rýchlo uhradiť faktúru pomocou smartfónu. Výhod platieb QR kódom je naozaj veľa, počnúc rýchlejším uhrádzaním faktúr, čo vám automaticky zlepší váš cash-flow, až po nižšiu mieru chybovosti čo vedie k vyššej miere spárovania platieb, čo ušetrí čas vášmu účtovníkovi a zákonite sa to prejaví v nižšej cene za účtovníctvo.

Využívanie číselných radov na faktúrach

Na lepšiu identifikáciu dokladov a prehľadnosť medzi nimi ponúka Accai funkciu Číselných radov. Číselné rady slúžia na oddelenie jedného typu dokladov od iného (napríklad vystavené faktúry za poskytovanie služieb a vystavené faktúry za dodanie tovaru). Používať môžete predvolený číselný rad alebo si môžete vytvoriť a používať vlastný číselný rad. Faktúra automaticky dostane nasledujúce číslo.

Automatizované párovanie platieb s vystavenými faktúrami

Využívaním služieb otvoreného bankovníctva Accai zabezpečeným spôsobom získava pohyby na vašom bankovom účte v reálnom čase. Zaevidované platby sú ihneď automaticky párované s prijatými a vystavenými faktúrami, prípadne s inými dokladmi. V reálnom čase tak budete mať kedykoľvek k dispozícii aktuálny prehľad, ktoré faktúry máte zaplatené a ktoré sú stále neuhradené.

Automatické zaúčtovanie faktúr

Vami vystavené faktúry účtovný systém Accai okamžite zaúčtuje. Ak aj váš obchodný partner využíva Accai, doklad bude po vašej autorizácii zaúčtovaný automaticky aj u vás. Nemusíte sa už teda viac starať o opakované preposielanie týchto dokladov účtovníkovi. O zaúčtovanie ostatných prijatých faktúr a iných dokladov sa už postará umelá inteligencia.

E-faktúra

Pri vývoji nášho online fakturačného nástroja Accai sme už v predstihu mysleli aj na pripravovanú e-faktúru. E-faktúra, ktorú chystá rezort financií, počíta s účinnosťou od januára 2023. Zjednodušene ide o to, že faktúry sa budú nahrávať a posielať v reálnom čase na finančnú správu. Každú faktúru, ktorú podnikateľ vyhotoví, uvidí aj štát. A to ešte predtým, ako ju zašlete odberateľovi. E-faktúra by podnikateľom mohla zjednodušiť administratívu a štátu pomôcť odhaliť daňové podvody.

Accai fakturačný nástroj v najvyššom balíku Prémium na 3 mesiace zadarmo

Ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť ako stokrát prečítať. Preto ponúkame náš fakturačný nástroj Accai v najvyššom balíku Prémium na 3 mesiace zadarmo. Aké všetky výhody a funkcionality budete mať k dispozícii v tomto balíku si pozrite v Cenníku.

Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.