Upomienky

Zasielanie upomienok k neuhradeným faktúram

Accai za vás kompletne preberie správu pohľadávok. Nemusíte už viac sledovať, ktoré faktúry máte neuhradené, po nastavení zasielania upomienok bude správa pohľadávok prebiehať automaticky.

Upomienky si nastavíte v sekcii „Nastavenia / Fakturácia“, kam sa dostanete po kliknutí na ikonu „Nastavenia“ v pravom hornom rohu obrazovky, pričom môžete používať niektorú z preddefinovaných upomienok alebo si môžete vytvoriť vlastnú.

Upomienky1

V prípade vytvorenia vlastnej upomienky zaškrtnete na pole „Vytvoriť novú +“ a nastavíte si čas zasielania upomienky, typ upomienky, predmet a text upomienkového emailu.

Upomienky2

Deň
Deň určuje, koľko dní pred splatnosťou resp. koľko dní po splatnosti sa má upomienka zasielať. Hodnota mínus 1 znamená deň pred splatnosťou faktúry, hodnota 0 deň splatnosti faktúry a hodnota 1 deň po splatnosti faktúry.

Typ

Faktúra – zasiela odberateľovi resp. zákazníkovi pripomienku (text typu „Chcel by som Vám pripomenúť splatnosť priloženej faktúry“) spolu s jednou alebo viacerými neuhradenými faktúrami. Pripomienka je jemnejšia forma upozornenia a je vhodné ju používať pár dní pred splatnosťou faktúry prípadne jeden deň po splatnosti faktúry.

Jednoduchá upomienka – zasiela odberateľovi resp. zákazníkovi upomienku, na ktorej je v jednom riadku uvedená neuhradená faktúra po splatnosti. Zasiela sa vždy bez ohľadu na iné neuhradené faktúry.

Viacnásobná upomienka – zasiela odberateľovi resp. zákazníkovi upomienku s viacerými neuhradenými faktúrami po splatnosti.

Splnomocnenie – zasiela odberateľovi resp. zákazníkovi splnomocnenie na advokáta k vymáhaniu neuhradených faktúr. Takto zaslané splnomocnenie spolu s prílohami a informáciou, že v prípade, ak nebude predmetná faktúra uhradená, zvyšujú pravdepodobnosť uhradenia danej faktúry.

Predžalobná výzva – zasiela advokátovi potrebné dokumenty pre vymáhanie neuhradených faktúr (splnomocnenie, predžalobnú výzvu, neuhradené faktúry, zmluvy).

Predmet upomienkového emailu

Zadáte predmet emailu ako napríklad „Pripomenutie splatnosti faktúry“.

Text emailu

Zadáte predmet upomienkového emailu ako napríklad „V prílohe Vám zasielam upomienku k neuhradenej faktúre“.

Upomienky si viete nastaviť v závislosti od vašich klientov resp. zákazníkov. Je len na vašom zvážení, ktorým klientom upomienky budete zasielať a v akých periódach. Vytvoriť si môžete ľubovoľný počet upomienok.

Upomienky k vašim neuhradeným faktúram môžete zasielať aj manuálne.

V prípade, ak nebudete mať zautorizovaný (prepojený) váš bankový účet s Accai cez otvorené bankovníctvo, resp. platba sa vám nenapáruje na faktúru korektne, zasielanie upomienok a vymáhanie pohľadávok nebude fungovať korektne.

Ďalšie návody