Vstupné dokumenty 

Vystavené faktúry

Príjmami daňového priznania roka 2023 sú všetky úhrady faktúr zaplatené v hotovosti, prípadne pripísané na účet v roku 2023. Patria sem aj faktúry z roka 2022 uhradené v roku 2023.

Naopak faktúra vystavená v roku 2023, ktorá v tomto roku nebola uhradená, nie je príjmom daňového priznania. Takáto faktúra ide do inej položky daňového priznania – do pohľadávok k 31.12.2023.

Faktúry si viete do Accai zaevidovať manuálne, prípadne ak fakturujete v Accai budete ich mať v tomto kroku automaticky zaevidované.

Zaplatené sociálne odvody

Zaplatené sociálne odvody znižujú základ dane a tým znižujú aj daňovú povinnosť. Viete si ich zaevidovať manuálne, prípadne ak máte autorizovanú banku Accai Vám ich zaeviduje automaticky.

Automatizácia

Faktúry vystavované v Accai sa automaticky nahrajú do vstupných dokumentov. Ak máte autorizovanú banku, prípadne ak si úhrady značíte manuálne, Accai rozdelí uhradené faktúry do príjmov roka 2023 a neuhradené faktúry do pohľadávok, ktoré sú súčasťou daňovej evidencie.

Autorizácia

Ak si autorizujete banku v Accai, okrem zľavy 9€* za spracovanie daňového priznania ušetríte aj čas manuálnym evidovaním úhrad vystavených faktúr. *platí pre balíky „S našou kontrolou“ a „Kompletne“

Import

V prípade ak na fakturáciu využívate niektorý z konkurenčných fakturačných nástrojov, faktúry si viete do Accai naimportovať. Pripravili sme pre Vás návody ako postupovať.

Zaplatené sociálne odvody

Zaplatené sociálne odvody znižujú základ dane a tým znižujú aj daňovú povinnosť. Viete si ich zaevidovať manuálne, prípadne ak máte autorizovanú banku Accai Vám ich zaeviduje automaticky.

 

Daňová evidencia

Ku korektnému spracovaniu daňového priznania je potrebné evidovať každú úhradu poistenia samostatne.

Automatizácia 

Accai pozná všetky IBANy sociálnej poisťovne a vie ich automaticky načítať. Na základe algoritmov vie s vysokou pravdepodobnosťou identifikovať ktorá úhrada je poistenie a ktorá penále. S penále sa ďalej v daňovom priznaní nepočíta. Ak niektorá z úhrad nesedí, je možné ju jednoducho opraviť.

Autorizácia banky

Autorizujte si banku v Accai a okrem zľavy 9€* za spracovanie daňového priznania si ušetríte čas s manuálnym nahrávaním platby sociálneho poistenia.

*platí pre balíky „S našou kontrolou“ a „Kompletne“

Zaplatené zdravotné odvody

Zaplatené zdravotné odvody znižujú základ dane a tým znižujú aj daňovú povinnosť. Viete si ich zaevidovať manuálne, prípadne ak máte autorizovanú banku Accai Vám ich zaeviduje automaticky.

 

 

Daňová evidencia

Ku korektnému spracovaniu daňového priznania je potrebné evidovať každú úhradu poistenia samostatne.

 

Automatizácia

Accai pozná všetky IBANy zdravotných poisťovní a vie ich automaticky nahrať. Na základe algoritmov vie s vysokou pravdepodobnosťou identifikovať aj prípadne zaplatené penále poprípade ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktoré vstupujú do iných položiek v daňovom priznaní, resp. nevstupujú do nich vôbec. Ak niektorá z úhrad nesedí, je možné ju jednoducho opraviť.

Výpis z bankového účtu

Ak ste nám neautorizovali bankový účet budeme potrebovať výpis z účtu vo formáte pdf. V prípadne ak sa do Accai nenahral* výpis za celý rok 2023, stačí ak nám doložíte pdf za chýbajúce mesiace. *Pre účty v Tatra banke je možné nahrať pohyby 15 mesiacov spätne, pre ostatné podporované banky** 13 mesiacov. ** VÚB, SLSP, ČSOB, Fio banka, Unicredit bank, Reiffeisen bank

Vedeli ste?

Zákonnou povinnosťou vypracovania daňového priznania s paušálnymi výdavkami je vypracovanie daňovej evidencie. Accai Vám ju samozrejme pripraví. Na to aby to dokázal, je potrebné nahrať

  • vystavené faktúry za rok 2023 bez ohľadu na to či boli alebo neboli uhradené,
  • neuhradené vystavené faktúry z predchádzajúcich rokov,
  • zaplatené odvody do sociálnej poisťovne,
  • zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne.

 

Nápoveda

Ku každej položke v Accai máte k dispozícii nápovedu. Viete tak k nej získať vysvetlenie laicky, odborne alebo na príklade. Nájdete tu aj informáciu čo sem nepatrí, prípadne či je príloha k danej položke povinná, alebo nie. Taktiež tu nájdete aj informáciu ako dokáže aktívne využívanie Accai uľahčiť vypĺňanie tejto položky v budúcoročnom daňovom priznaní.

Ďalšie návody