Vystavenie faktúry

Ako správne vystavím faktúru

Sú tri spôsoby, ako si viete vytvoriť novú faktúru.

V sekcii „Prehľad“ zakliknete zelené pole „Nová faktúra“ alebo
V sekcii „Predaj / Vystavené faktúry“ zakliknete zelené pole „Nová faktúra“ alebo
V sekcii „Predaj / Vystavené faktúry“ si označíte existujúcu faktúru a kliknete na pole „Kopírovať“

Následne vyplníte údaje v novej faktúre podľa predlohy.

Vystavenie faktury

Číslo faktúry si zadáte manuálne alebo zvolíte si jeden z vašich nastavených automatických radov.

Do poľa „IČO odberateľa“ zadáte manuálne IČO resp. obchodné meno odberateľa, pričom zadaného odberateľa si môžete hneď uložiť medzi svojich obľúbených alebo si priamo vyberiete jedného zo svojich už uložených odberateľov.

Do poľa „Popis“ uvediete text fakturácie (napríklad: „Fakturujem Vám za poskytnuté služby“ resp. „Fakturujem Vám za dodaný tovar“).

V poli „Dátum vystavenia“ by ste mali uvádzať aktuálny deň, kedy vystavujete faktúru.

Do poľa „Dátum dodania“ uvediete deň, kedy ste poskytli službu a pri tovare uvediete deň, kedy ste tovar dodali odberateľovi resp. zákazníkovi (pri opakovane dodávanej službe resp. dodávanom tovare odporúčame uvádzať posledný deň opakovane dodávanej služby resp. dodávaného tovaru).

Splatnosť faktúry by nemala presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi, pokiaľ sa s odberateľom výslovne nedohodnete na dlhšej splatnosti. Štandardná doba splatnosti je 14 resp. 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

V poli „IBAN“ si v prípade viacerých bankových účtov vyberiete ten IBAN, na ktorý vám má prísť úhrada od odberateľa (viac o nastavení účtov v Accai).

Ak si okrem variabilného symbolu chcete zadať aj konštantný resp. špecifický symbol, formu úhrady, spôsob dodania, odkaz na faktúre, dodaciu adresu prípadne jazyk faktúry, kliknete na modré pole „Viac možností“.

Do poľa „Položka č. 1“ uvediete rozsah a druh poskytnutej služby resp. množstvo a druh dodaného tovaru (napríklad: „Daňové poradenstvo za obdobie september 2021”). V prípade viacerých druhov poskytovaných služieb resp. tovarov si zaškrtnete pole „Pridať riadok“.

V prípade, že ste danému odberateľovi vystavili pred dodaním služby resp. tovaru zálohovú faktúru, zaškrtnete modré pole „Uhradiť zálohou“ a vyberiete si zo zoznamu zálohovú faktúru na spárovanie. Zálohová faktúra na spárovanie sa vám zobrazí len vtedy, pokiaľ bola zálohová faktúra spárovaná s prijatou platbou v banke alebo pokiaľ bola zálohová faktúra uhradená hotovostne prípadne iným spôsobom a úhradu tejto zálohovej faktúry ste zaznačili v sekcii „Predaj / Zálohové faktúry“.

Ďalšie návody