Prepojenie fakturacie a online bankovníctva

Prepojenie fakturácie a online účtovníctva

Na komplexné vedenie účtovníctva klientom doteraz existovali na trhu tri oddelené „subjekty“ fakturačný nástroj, účtovný systém a účtovník. Tieto subjekty medzi sebou v lepšom prípade komunikovali aspoň formou exportov. Bežne ale pri ich komunikácii dochádzalo k duplicitným aktivitám čo viedlo k časovým stratám aj na strane klienta aj na strane účtovníka, čo malo aj negatívny finančný dopad. Jednoducho povedané klient platil duplicitne za tie isté účtovné aktivity.

Tvorcovia fakturačného a účtovného systému Accai si túto duplicitu veľmi intenzívne uvedomovali počas ich dlhoročnej praxe v účtovnej spoločnosti. Začali sa zamýšľať ako by sa mohli vyhnúť týmto negatívam a tak vznikla prvotná myšlienka prepojiť fakturačný systém s otvoreným bankovníctvom a online účtovníctvom.

Prepojiť online fakturáciu a účtovníctvo s využitím automatizácie a umelej inteligencie som v hlave rozpracovával viac ako dva roky. Po ďalších dvoch rokoch vývoja sme spustili Accai, ktorý ako pevne verím od základov zmení ponuku účtovných služieb na trhu a prinesie doteraz nepoznané možnosti všetkým podnikateľom.

Ján Svočák jeden zo zakladateľov a tvorcov Accai

Accai je komplexný systém poskytujúci online fakturáciu a zároveň aj komplexné služby vedenia účtovníctva, miezd a daňového poradenstva. Online fakturáciu sme bližšie rozoberali v článku Inteligentné vytváranie faktúr, na ktorý tematicky nadväzuje aj článok Vytváranie a zasielanie upomienok.

Automatizované zaúčtovanie faktúr

Vami vystavené faktúry účtovný systém Accai okamžite zaúčtuje. Ak aj váš obchodný partner využíva Accai, doklad bude po vašej autorizácii zaúčtovaný automaticky aj u vás. Nemusíte sa už teda viac starať o opakované preposielanie týchto dokladov účtovníkovi. O zaúčtovanie ostatných prijatých faktúr a iných dokladov sa už postará umelá inteligencia.

Vďaka prepojeniu na otvorené bankovníctvo po zaúčtovaní vystavených a prijatých faktúr a ďalších dokladov sa tieto automatickým spôsobom spárujú a zúčtujú aj s jednotlivými bankovými transakciami. V reálnom čase tak získate prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach.

Automatizované spracovanie DPH priznaní

Accai všetky doklady zaúčtuje v súlade s aktuálne platnými zákonmi Slovenskej republiky. V prípade, ak ste platiteľ DPH spracovanie mesačného, prípadne štvrťročného daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu s Accai nie je žiaden problém. Výkazy sú generované a kontrolované mnohými algoritmami pre zníženie chybovosti.

Grafický prehľad o vašom účtovníctve

Accai je nadizajnovaný tak, aby vás zaujal aj graficky a hlavne aby vám kedykoľvek v reálnom čase vedel ukázať „ako to vo vašej firme vyzerá práve teraz“. Ponúka vám rôzne grafické prehľady napríklad o uhradených a neuhradených faktúrach, o tržbách, nezaplatených faktúrach po splatnosti atď.

Predikcie hospodárskeho výsledku

Accai spojením fakturácie, otvoreného bankovníctva a účtovníctva do jedného synergického celku dokáže dokonca predikovať rôzne finančné ukazovatele vašej spoločnosti v budúcnosti. Napríklad ak by vás v polovici účtovného obdobia zaujímalo akú budete platiť daň na konci účtovného obdobia. Accai dokáže predikovať, na základe zadaných informácií o vašej firme, za predpokladu že sa vám nezmení finančná situácia

Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.