Blog

Tag: Funkcie

Funkcionalita naklady

Prvý míľnik v Accai – funkcionalita Náklady

V Accai sme spustili novú funkcionalitu Náklady, ktorá pozdvihla fungovanie Accai na ešte vyššiu profesionálnu úroveň. Doteraz ste si v Accai dokázali iba vystaviť faktúry. Odteraz ale v Accai budete mať na jednom mieste aj vystavené aj prijaté faktúry. Efektívna práca s prijatými faktúrami Podstatou funkcionality

Prečítať článok
Prepojenie fakturacie a online bankovníctva

Prepojenie fakturácie a online účtovníctva

Na komplexné vedenie účtovníctva klientom doteraz existovali na trhu tri oddelené „subjekty“ fakturačný nástroj, účtovný systém a účtovník. Tieto subjekty medzi sebou v lepšom prípade komunikovali aspoň formou exportov. Bežne ale pri ich komunikácii dochádzalo k duplicitným aktivitám čo viedlo k časovým stratám aj na strane klienta

Prečítať článok
Inteligentné vystavovanie faktúr

Inteligentné vystavovanie faktúr

Základným pilierom fakturačného a účtovného systému Accai je inteligentné vytváranie všetkých druhov dokladov v užívateľsky prívetivých dizajnoch, ktoré môžete pri svojich podnikateľských aktivitách potrebovať. Jednoduchým spôsobom môžete vytvárať nielen faktúry, ale aj cenové ponuky, zálohové faktúry, daňové doklady k prijatým platbám, prípadne dobropisy a storná. Je už len

Prečítať článok
Automatizovanie posielanie upomienok

Automatizované posielanie upomienok

V obchodných vzťahoch občas dochádza aj k nepríjemným momentom, keď vaše vystavené faktúry sú aj po dobe splatnosti stále neuhradené. Aby ste tomu predchádzali, prepojenie otvoreného bankovníctva s Accai vám ponúka funkciu vytvárania pripomienok a upomienok. Upomienky na neuhradené faktúry si dokážete nastaviť jednoducho a intuitívne, vrátane časového rámca

Prečítať článok
Ako-nám-Accai-pomáha

Ako využívame fakturačný systém Accai

Sme si istí, že rôzne problémy vznikajúce pri fakturácii a následne účtovníctve, s ktorými sme sa stretávali v našej spoločnosti v minulosti, dôverne pozná aj veľa našich klientov. Preto sme sa rozhodli že zdieľanie našich problémov a hlavne skúseností ako nám ich online fakturačný systém Accai

Prečítať článok
Vyhody prepojenia otvoreneho bankovnictva

Výhody otvoreného bankovníctva

Zjednodušene ide o to, že finančné dáta, ktoré boli donedávna prístupné jedine banke klienta budú dostupné aj tretím stranám ako napríklad aj fakturačnému a účtovnému nástroju Accai.   Prepojenie otvoreného bankovníctva s účtovným systémom Accai vám umožní vidieť pohyby a zostatky na svojich podnikateľských účtoch v reálnom

Prečítať článok
Kompletný predajný proces v Accai

Kompletný predajný proces

Accai prestavuje prepojenie online fakturácie, otvoreného bankovníctva a účtovníctva. Vďaka tomuto prepojeniu Vám používanie Accai zjednoduší a zrýchli celý proces predaja. Od momentu, kedy klient prejaví záujem o Váš produkt/službu, cez vytvorenie daňového dokladu, nadviazanie spolupráce, až po vytvorenie zálohovej a ostrej faktúry a pri menej

Prečítať článok
Platby QR kódmi

Platby QR kódmi

Online fakturácia s priloženým QR kódom Accai ako moderný online fakturačný nástroj má množstvo funkcionalít pomocou ktorých chceme uľahčiť a zefektívniť prácu svojich klientov, aby sa oni mohli plne sústrediť na rozvoj svojho biznisu. Jednou z najviac oceňovaných funkcionalít je možnosť úhrady faktúr prostredníctvom QR kódu. Všetky vystavené

Prečítať článok