Accai 2% pre Športuj srdcom o.z.

Vaše 2% pre OZ Športuj srdcom

Čo má Accai účtovný systém spoločné s OZ Športuj srdcom? Prečo by ste mohli darovať svoje 2% práve OZ Športuj srdcom a prečo je lepšie ich nenechať prepadnúť štátu?

Ale aj o tom, že príjemcu svojich 2% si môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť sa dočítate v rozhovore s Jánom Svočákom majiteľom spoločnosti Accai.

Takže pekne po poriadku, čo má Accai fakturačný systém spoločné s občianskym združením Športuj srdcom?

Ján: Som hrdý, že OZ Športuj srdcom založil môj brat Martin. Športuj srdcom sa zameriava na dve hlavné aktivity. Prvou je združovanie komunity ľudí, ktorým nie je ľahostajná čistota prírody, resp. opak čistoty – zamorenie lesov a riek smetím. Organizujú pravidelné „smeťozbery“ – zbieranie odpadu a čistenie čiernych skládok. V meste Svit a okolí vyzbierali doteraz vyše 1100 vriec odpadu.

Hlavnou aktivitou občianskeho združenia je organizovanie charitatívneho behu Memoriál Jána Svočáka. Je to  bežecký pretek zameraný na pomoc osobám trpiacim ochorením ALS.

beham srdcom

ALS je druh svalovej atrofie, pri ktorej ide o stratu buniek centrálnej nervovej sústavy, ktoré ovládajú svalové pohyby. Pacient tak nedokáže ovládať svoje pohyby a postupne mu odumierajú všetky svaly v tele.

Táto choroba je momentálne neliečiteľná a podľahol jej aj náš otec. Otec bol celý život telom aj dušou športovec, preto si týmto behom každoročne uctievame jeho pamiatku. Beh má aj nezanedbateľný charitatívny rozmer

Doteraz počas šiestich ročníkov tohto behu sa vyzbieralo a 8 rodinám s pacientom trpiacim ALS prerozdelilo dokopy takmer 35 000 Eur.

Ako konkrétne pomáha OZ Športuj srdcom rodinám s pacientami trpiacimi ALS?

Ján: Zbierka na pomoc ľudom so svalovými ochoreniami sa realizuje viacerými formami. Odovzdáva sa celé vyzbierané štartovné z pretekov, sponzorské dary a príspevky vyzbierané v deň behu a v neposlednom rade je to darovanie 2% z daní pre OZ Športuj srdcom. Z týchto darovaných 2% sa prerozdeľuje celá suma rodinám, organizátori behu ho organizujú dobrovoľne bez nároku na odmenu.

Beh deti
Samuel Svočák a Teodor Svočák

Prečo je dobré darovať svoje 2% neziskovej organizácii?

Ján: Súčasťou vypracovania daňového priznania v Accai je aj možnosť darovať 2% resp. 3% z daní. Máme veľa klientov, ktorí svoje 2% nevenujú nikomu, pretože nemajú čas sa tomu venovať, alebo zabudnú alebo to nie je primárna oblasť ich záujmu. V takomto prípade by bola veľká škoda, ak by ich 2% prepadli štátu, ak môžu pomôcť práve rodinám, ktorým sa štát obrátil chrbtom a sú kvôli ochoreniu v neľahkej finančnej situácii.

V Accai sme presvedčení, že neziskový sektor potrebuje každé euro, keďže mnohokrát zastupuje nefunkčný štát.

Rozhodli sme sa preto darovanie 2% pre OZ Športuj srdcom automaticky predvoliť.

V prípade, ak si želáte svoje 2% darovať inému prijímateľovi, viete si ho jednoducho vybrať zo zoznamu. Ak si neželáte darovať 2% z daní nikomu, viete si to zmeniť jedným klikom.

Aké je teda vaše posolstvo?

Ján: Jednoduché. Pokiaľ máme tú možnosť, chceme pomôcť tam, kde je to potrebné.

Našou úlohou je informovať svojich klientov o tom, že ak nemajú záujem darovať svoje 2% nikomu, ale nevadí im, ak ich za nich darujeme OZ Športuj srdcom, my to veľmi radi urobíme.

Keďže ako účtovná spoločnosť účtujeme aj OZ Športuj srdcom, ručíme za správnosť prerozdelenia prostriedkov a aj za to, že ani jedno euro nikde “nezmizne”.

Pomáhajme si navzájom. Robme svet lepším.

Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.