FAQ

Časté otázky

Nastavenie Accai

1. Nastavenie Accai

Čo si ako prvé nastavím v Accai.

Vystavenie faktúry

2. Vystavenie faktúry

Ako správne vystavím faktúru.

Autorizácia bankového účtu

3. Autorizácia bankového účtu

Ako si zautorizujem bankový účet.

Predĺženie autorizácie bankového účtu

4. Predĺženie autorizácie bankového účtu

Ako si predĺžim autorizáciu bankového účtu.

Číselné rady v Accai

5. Číselné rady

Ako si vytvorím alebo zmením číselný rad.

Predĺženie autorizácie bankového účtu

6. Upomienky

Zasielanie upomienok k neuhradeným faktúram.

Doklady

7. Doklady

Vytvorenie dokladu z dokladu.

Párovanie transakcií

8. Párovanie transakcií

Ako si nastavím automatické párovanie transakcií.

Oprávnenia v Accai

9. Oprávnenia

Nastavenie oprávnení pre rôznych používateľov.

10. Nastavenie emailovej adresy

Návod na zmenu adresy odosielateľa zo všeobecnej noreply@accai.sk na konkrétnu emailovú adresu.