Online fakturácia

Accai umožňuje vytvárať a zároveň aj odosielať všetky typy dokladov, automaticky páruje platby, eviduje neuhradené pohľadávky, zasiela upomienky a prípadne ich aj vymáha prostredníctvom advokáta. Ako takýto proces fakturácie prebieha, zobrazuje nasledovný prehľad.

Screenshot funkcie z aplikácie Accai
Široké možnosti pri vystavovaní faktúr - screenshot

Široké možnosti pri vystavovaní faktúr

Automatické vypĺňanie údajov odberateľa na vystavených faktúrach a QR kód sú samozrejmosťou. Faktúry môžete vystavovať nielen v slovenčine, ale aj vo viacerých cudzích jazykoch a v cudzích menách.

Accai umožňuje aj kopírovanie dokladov, vytváranie pravidelných faktúr, konceptov a vlastných číselných radov.
Široké možnosti pri vystavovaní faktúr - screenshot
Zoznam odberateľov - screenshot z Accai aplikácie

Zoznamy odberateľov

K dispozícii budete mať prehľadný zoznam odberateľov so širokými možnosťami nastavení. Pre účel zasielania upomienok budete môcť zaradiť svojich odberateľov do vlastných kategórií.

Accai Vás okrem toho automaticky upozorní, ak sa niektorý z Vašich odberateľov dostane do zoznamu dlžníkov voči štátnym inštitúciám, prípadne na neho bude vydaný platobný rozkaz alebo voči nemu začatá exekúcia.
Zoznam odberateľov - screenshot z Accai aplikácie
Daňové doklady faktúra screenshot

Vytváranie rôznych druhov dokladov

V Accai si budete môcť jednoduchým spôsobom vytvárať nielen ostré faktúry, ale aj cenové ponuky, objednávky, zálohové faktúry a po prijatí platby aj doklady k prijatým platbám. Je už len na Vás, či budete vytvárať všetky doklady, alebo len niektoré z nich.

Accai Vám okrem toho pri vystavovaní dokladov vždy pomôže a navedie Vás tak, aby ste neopomenuli žiadnu zákonnú povinnosť.

Všetky doklady, pri ktorých sa zároveň očakáva úhrada, obsahujú QR kód pre rýchlejšiu úhradu.
Daňové doklady faktúra screenshot
Rozšírené možnosti vo faktúrach aplikácie Accai

Zjednodušené možnosti pri vytváraní dokladov

Pri vytváraní cenových ponúk, objednávok, zálohových faktúr, dokladov k prijatej platbe a ostrých faktúr nemusíte zakaždým vytvárať nový doklad, ale jednoduchým spôsobom si vždy z jedného dokladu vytvoríte nadväzujúci. Napríklad zo zálohovej faktúry vystavíte doklad k prijatej platbe alebo ostrú faktúru len za pár sekúnd.
Rozšírené možnosti vo faktúrach aplikácie Accai
Funckia párovania platieb v aplikácii Accai

Automatizované párovanie platieb

Využívaním služieb otvoreného bankovníctva Accai zabezpečeným spôsobom získava pohyby na Vašom bankovom účte v reálnom čase. Zaevidované platby sú ihneď automaticky párované s prijatými a vystavenými faktúrami, prípadne s inými dokladmi.

V reálnom čase tak budete mať kedykoľvek k dispozícii aktuálny prehľad, ktoré faktúry máte zaplatené a ktoré sú stále neuhradené.
Funckia párovania platieb v aplikácii Accai
Zasielanie pohľadávok - tabuľlka screenshot

Zasielanie upomienok

Pre účel zasielania upomienok si v Accai môžete vytvoriť vlastné skupiny zákazníkov. Jednoduchým spôsobom si vytvoríte napríklad skupinu stálych zákazníkov s mäkšími pravidlami pre zasielanie upomienok a druhú skupinu budú tvoriť ostatní zákazníci s prísnejšími pravidlami.

Ak nebudete mať zaplatenú faktúru v lehote splatnosti, automatizovaný systém sa sám postará o zasielanie upomienok vo Vami stanovenom čase podľa toho, do ktorej skupiny si konkrétneho zákazníka zaradíte.
Zasielanie pohľadávok - tabuľlka screenshot
Vymáhanie pohľadávok Accai Shield funckia

Vymáhanie pohľadávok

Pokiaľ zasielanie upomienok nepomáha, prichádza na rad vymáhanie pohľadávky advokátom. Accai sa sám postará o zaslanie posledného varovania zákazníkovi, pričom k tomuto varovaniu pripojí aj plnú moc udelenú advokátovi. Ak nezaberie ani to, nasleduje automatizované zaslanie predžalobnej výzvy od advokáta zákazníkovi poštou s následným upomínacím konaním na súde.

Na základe súdom vydaného platobného rozkazu pokračuje exekúcia. V priebehu približne 3 mesiacov od splatnosti faktúry sa môžete dostať k svojim peniazom, a to bez nutnosti Vášho zapojenia sa.
Vymáhanie pohľadávok Accai Shield funckia

Iba krok od zaúčtovania

Využívaním fakturačného nástroja Accai a otvoreného bankovníctva ste už na pol ceste ku kompletnému zaúčtovaniu Vašich dokladov, a teda aj k spracovaniu Vášho účtovníctva. Odstrihnite sa od klasického účtovníka a využite naše služby online automatizovaného účtovníctva za podstatne nižšie ceny ako pri klasickom účtovníkovi.