Digitalizované účtovníctvo

Accai je komplexný systém poskytujúci online fakturáciu a zároveň aj komplexné služby vedenia účtovníctva, miezd a daňového poradenstva.

Laptop mockup aplikácie Accai
Využívanie online fakturácie - faktúra

Využívanie online fakturácie

Využívaním online fakturácie Accai automatizovaným spôsobom okamžite zaúčtuje vystavené faktúry prípadne doklady k prijatým platbám. Je zbytočné, aby si platil účtovníkovi za zaúčtovanie týchto dokladov.

Vystavuj si faktúry v Accai a zvyšok už nechaj na automatizovaný systém. Nechaj sa prekvapiť, čo všetko účtovná časť Accai dokáže.
Využívanie online fakturácie - faktúra
Automatické účtovanie - graf

Automatické účtovanie prijatých faktúr

Zmluvným partnerstvom s vybranými väčšími spoločnosťami (napr. telekomunikačné spoločnosti) sa tvoje prijaté faktúry automatizovaným spôsobom dostanú do účtovníctva. Ak aj tvoj zmluvný partner využíva Accai, doklad bude po tvojej autorizácii zaúčtovaný automaticky aj u teba.

Nemusíš sa už teda viac starať o opakované preposielanie týchto dokladov účtovníkovi. O zaúčtovanie ostatných prijatých faktúr a iných dokladov sa už postará umelá inteligencia.
Automatické účtovanie - graf
Výhody otvoreného bankovníctva screenshot

Výhody otvoreného bankovníctva

Po automatickom zaúčtovaní vystavených a prijatých faktúr a ďalších dokladov sa tieto automatickým spôsobom spárujú a zúčtujú aj s jednotlivými bankovými transakciami. V reálnom čase tak získaš prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach.

Potrebuješ zaplatiť neuhradené faktúry, ale nechceš to robiť manuálne? V Accai si k nim jednoduchým spôsobom vygeneruješ platobné príkazy a nahráš do banky. Automatické generovanie platobných príkazov podľa zvolených kritérií je tiež samozrejmosťou.
Výhody otvoreného bankovníctva screenshot
Automatizované spracovanie screenshot

Automatizované spracovanie DPH priznaní

Accai všetky doklady zaúčtuje v súlade s aktuálne platnými zákonmi Slovenskej republiky. V prípade, ak si platiteľ DPH spracovanie mesačného, prípadne štvrťročného daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu s Accai nie je žiaden problém.

Výkazy sú generované a kontrolované mnohými algoritmami pre zníženie chybovosti. Podávanie riadnych výkazov k DPH na finančnú správu je bezplatné. Nie je teda spoplatnené extra poplatkom.
Automatizované spracovanie screenshot
Účtovná závierka

Daňové priznanie fyzickej osoby

Prelomový systém Accai sa nepostará len o pravidelné mesačné účtovníctvo, ale po skončení roka automatizovaným spôsobom pripraví aj účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.

Accai dokáže automaticky vypočítať príjmy pre účely daňového priznania aj automaticky nahrať zaplatené poistné do sociálne a zdravotných poisťovní.

Daňový poradca už len potvrdí správnosť výpočtu dane z fyzických osôb a samotnú daň zaplatíte priamo z Accai.
Účtovná závierka
Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

V prípade, že potrebuješ využiť služby daňového poradcu, naši daňoví poradcovia zapísaní v komore daňových poradcov sú neustále k dispozícii. Okrem toho dohliadajú na správnosť účtovníctva.

Nielen sporné náklady sú preto vždy konzultované s našimi daňovými poradcami, ale pomôžeme ti aj s optimalizáciou príjmov.
Daňové poradenstvo