Jakub young businessman

Ako si vytvorím faktúru?

Faktúru, tak ako aj iné doklady si v Accai vieš vytvoriť úplne jednoducho na pár klikov. Doslovne pár 😊 Aj tých pár klikov ti ukážeme v tomto video manuáli.

Prehrať video o Ako fakturovať v Accai

Najviac používanou funkcionalitou pri vytváraní faktúr je automatické dopĺňanie údajov o odberateľovi, podľa zadaného IČO alebo obchodného mena. Inak povedané stačí ak zadáš IČO a všetky údaje o danom odberateľovi sa natiahnu automaticky.

Ďalšiu praktickou funkcionalitou je automatické dopĺňanie údajov do dokladov (napr. popis, KS, typ dodania, forma úhrady, spôsob dodania z „firemných nastavení“, ktoré si zadáš v rámci nastavení profilu tvojej firmy. Aj na toto si pozri video manuál.

Prehrať video o Úvodné nastavenie Accai

Ak si uložíš odberateľa ako klienta vieš mu priradiť vlastné špecifické nastavenia, ktoré sa budú tiež dopĺňať do faktúr automaticky. Takýmto spôsobom vieš mať pre rôznych klientov napríklad rôzne popisy faktúr ale nemusíš ich dopĺňať manuálne.

Keďže jednotlivé doklady sú navzájom prepojené, dokážu automaticky využívať už zadané dáta a ty tak môžeš vytvárať doklad z dokladu fakt za pár sekúnd.

Nemusíš zakaždým vytvárať nový doklad, ale jednoduchým spôsobom si vždy z jedného dokladu vytvoríš nadväzujúci. Napríklad zo zálohovej faktúry vystavíš doklad k prijatej platbe alebo vyúčtovaciu faktúru. Dokážeš kopírovať jednotlivé doklady, dopĺňať do nich údaje pri prípadných zmenách.

Okrem toho, že si faktúru vytvoríš naozaj rýchlo, ju budeš mať aj s vlastným logom a vo vlastných farbách. Nikto sa predsa nechce prezentovať škaredými faktúrami 😊

Viktória Šibová
Autor článku
Vždy ma fascinovali reklamné slogany a pútavé texty na billboardoch, v TV spotoch, časopisoch. Vtedy som ešte nevedela, že sa to nazýva content marketing. Dvere do sveta digitálneho marketingu mi otvorila Digitálna univerzita. Mojou srdcovkou sa stal copywriting – ukladanie slov do viet. Vytváram digitálny obsah pre weby, newslettre a sociálne siete.