Daňové priznanie fyzickej osoby

Údaje daňovníka

 Prvá strana daňového priznania obsahuje základné údaje o daňovníkovi. Sú nimi:

  •  Meno a priezvisko
  • Ulica a číslo
  • PSČ a obec
  • Krajina

Čítajte viac

Vstupné dokumenty

Príjmami daňového priznania roka 2023 sú všetky úhrady faktúr zaplatené v hotovosti, prípadne pripísané na účet v roku 2023. Patria sem aj faktúry z roka 2022 uhradené v roku 2023.

Čítajte viac

Najčastejšie príjmy

Viac ako 90% živnostníkov využívajúcich paušálne výdavky má okrem príjmu zo živnosti maximálne 1 príjem. Väčšinou ide o príjem zo závislej činnosti, čiže trvalého pracovného pomeru, príp. dohody.

Čítajte viac

Ostatné typy príjmov

Príjmy, ktoré sa vyskytujú menej často, prípadne takmer vôbec sme rozdelili do niektorých logicky súvisiacich kategórií.

Čítajte viac

Daňové benefity 

V tomto kroku nájdete všetky položky, ktoré znižujú základ dane. Patria medzi nich:

  • zaplatené sociálne a zdravotné odvody
  • daňový bonus na deti
  • nezdaniteľná časť základu dane na manželku
  • daňový bonus na úroky z hypotéky
  • príspevky do III. piliera
  • nezdaniteľná časť základu dane

Čítajte viac

Doplňujúce informácie 

V tomto kroku zadávate všetky zvyšné informácie, ktoré od vás budeme potrebovať, prípadne nám ich chcete poskytnúť k spracovaniu daňového priznania.

Čítajte viac

Sumarizácia 

V sumarizácii vidíte prehľadne všetky typy príjmov, daňových benefitov a doplňujúcich informácií na jednom mieste.

Čítajte viac

Platba 

V rámci kroku platba si viete objednať doplnkové služby, vidieť zhrnutie objednávky a zvoliť platobnú metódu

Čítajte viac

Evidencia a úhrada

Po spracovaní daňového priznania zo strany Accai, prípadne ak si zvolíte balík samostatne od nás dostanete kompletné dokumenty k daňovému priznaniu

Čítajte viac

Importy 

Využívate externý systém pre tvorbu faktúr? V Accai Vám umožňujeme rýchle a efektívne spracovanie vystavených faktúr na účely rýchlej tvorby daňového priznania

Čítajte viac

Ďalšie návody