Najčastejšie príjmy

Viac ako 90% živnostníkov využívajúcich paušálne výdavky má okrem príjmu zo živnosti maximálne 1 príjem. Väčšinou ide o príjem zo závislej činnosti, čiže trvalého pracovného pomeru, príp. dohody.

V kroku 3 – najčastejšie príjmy, nájdete nasledovné príjmy:

  • príjem zo živnosti,
  • príjem z pracovného pomeru/dohody,
  • príjem z prenájmu nehnuteľnosti,
  • príjem z predaja nehnuteľnosti,
  • príjem z vytvorenia diela,
  • príjem z použitia diela.

Príjem zo živnosti

Príjem zo živnosti je najčastejším príjmom podnikateľov vypĺňajúcich daňové priznanie typ „B“. Pre účely zostavenia daňového priznania je potrebné napočítať sumu príjmov za vystavené faktúry na účet prípadne v hotovosti, ktoré ste obdržali v kalendárnom roku 2023, bez ohľadu na to kedy boli faktúry vystavené.

Vystavené faktúry, ktoré neboli uhradené v roku 2023 sem nepatria.

Paušálne výdavky

V prípade ak máte príjem zo živnosti, je možnosť uplatniť si paušálne výdavky vo výške 60% z príjmov, max. do výšky 20.000€. Stačí si vybrať „uplatňovať paušálne výdavky – áno” a Accai automaticky prepočíta ich výšku.

Automatizácia

Ak používate na fakturáciu Accai, príp. ste príjmy zo živnosti uviedli v kroku 2, do tejto položky sa Vám prenesú automaticky a vytvorí sa Vám z nich aj daňová evidencia.

Príjem z pracovného pomeru, príp. dohody

Ak popri podnikaní máte aj pracovný pomer, prípadne pracujete na dohodu je potrebné tento príjem uviesť do daňového priznania. Zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, z ktorého uvediete 6 údajov do daňového priznania. Potvrdenie od zamestnávateľa je povinné priložiť k daňovému priznaniu.

Príjem z nehnuteľnosti

Príjmom z nehnuteľností pre účely zostavenia daňového priznania je príjem z predaja a z prenájmu nehnuteľnosti. Každý z nich je iným typom príjmov pre účely zdaňovania a zároveň ide do inej položky daňového priznania.

Prenájom nehnuteľnosti

Dlhodobý prenájom nehnuteľností (prenajímam nehnuteľnosť na viac ako 3 mesiace), ktorý nie je živnosťou patrí do tejto položky. Stačí uviesť celkový príjem z prenájmu za rok 2023.

V prípade ak prenajímate nehnuteľnosť napr. cez Air BNB, tento príjem je príjmom zo živnosti a nepatrí sem. Na takýto príjem je potrebné mať živnostenské oprávnenie.

Informáciu, čo všetko si viete uplatniť ako výdavok pri prenájme nehnuteľností nájdete v nápovede.

Automatizácia

Ak ste príjmy z prenájmu uviedli v kroku 2, do tejto položky sa Vám prenesú automaticky a vytvorí sa Vám z nich aj daňová evidencia.

Obchodný majetok

V prípade ak nehnuteľnosť zaradíte do obchodného majetku, posúva sa vám začiatok počítania lehoty na oslobodenie predaja nehnuteľnosti pri predaji po 5 rokoch na deň kedy majetok prestanete evidovať v obchodnom majetku. 

Príklad: V roku 2016 ste kúpili nehnuteľnosť za 150.000€. V roku 2023 ju predali za 280.000 lebo ceny nehnuteľností vo vašej lokalite vzrástli. Z pohľadu zdanenia je rozdiel či ste nehnuteľnosť mali zaradenú v obchodnom majetku alebo nie.

Variant A – nezaradená v majetku Predaj nehnuteľnosti neuvádzate v daňovom priznaní, nakoľko je oslobodená od dane. Nezaplatíte žiadnu daň.

Variant B – zaradená v majetku v rokoch 2017-2019 Základom dane je 280.000 – 150.000 teda 130.000€, z ktorej zaplatíte daň viac ako 30.000€ (presná suma závisí od vašich ďalších príjmov) a zdravotné poistenie 18.200€. Na zaradení nehnuteľnosti do majetku ste síce ušetrili v rokoch 2017 – 2019 pár stovák eur, ale rozdiel oproti splatnej dani je extrémny. Pri prípadnom zvažovaní zaradenia nehnuteľnosti do majetku kontaktujte daňového poradcu, ktorý Vám určite prepočíta prípadné vplyvy v budúcnosti.

Predaj nehnuteľnosti

Príjem z predaja nehnuteľnosti nepatrí síce k častým príjmom ale zaradili sme ho do tohto kroku z dôvodu prehľadnosti vypĺňania údajov. Informáciu, čo všetko si viete uplatniť ako výdavok pri predaji nehnuteľností nájdete v nápovede.

Autorské príjmy

Medzi časté príjmy podnikateľov patria aj autorské príjmy z vytvorenia, resp. použitie diela. Z pohľadu zdaňovania ide o rozdielne príjmy.

Vytvorenie diela

Vytvorenie diela je takzvaným aktívnym príjmom a okrem dane z neho platíte aj sociálne a zdravotné poistenie.

Pre účely daňového priznania je potrebné napočítať sumu príjmov za vytvorenie diela na účet prípadne v hotovosti, ktoré ste obdržali v kalendárnom roku 2023 bez ohľadu na to kedy boli faktúry vystavené.

 

Automatizácia

Ak používate na evidenciu príjmov z vytvorenia diela Accai, príp. ste tieto príjmy uviedli v kroku 2, do tejto položky sa Vám prenesú automaticky a vytvorí sa Vám z nich aj daňová evidencia.

Paušálne výdavky

Na príjmy z vytvorenia diela je možné uplatniť si paušálne výdavky vo výške 60% z príjmov, max. do výšky 20.000€. Stačí si vybrať áno a Accai automaticky prepočíta ich výšku.

Použitie diela

Príjem z použitia diela je takzvaným pasívnym príjmom a okrem dane z neho už neplatíte nič viac.

Pre účely daňového priznania je potrebné napočítať sumu príjmov za použitie diela na účet prípadne v hotovosti, ktoré ste obdržali v kalendárnom roku 2023 bez ohľadu na to kedy boli faktúry vystavené.

Automatizácia

Ak používate na evidenciu príjmov z použitia diela Accai, príp. ste tieto príjmy uviedli v kroku 2, do tejto položky sa Vám prenesú automaticky a vytvorí sa Vám z nich aj daňová evidencia.

 

Paušálne výdavky

Špecifikom tohto príjmu je, že sa na neho uplatňujú paušálne výdavky vo výške 60% z príjmu do výšky maximálne 20.000€ samostatne. Môžete si tak uplatniť paušálne výdavky vo výške 20.000 za príjem zo živnosti a paušálne výdavky vo výške 20.000 za príjem z vytvorenia diela súčasne.

Nápoveda

Ku každej položke v Accai máte k dispozícii nápovedu.  Viete tak k nej získať vysvetlenie laicky, odborne alebo na príklade. Nájdete tu aj informáciu čo sem nepatrí, prípadne či je príloha k danej položke povinná, alebo nie. Taktiež tu nájdete aj informáciu ako dokáže aktívne využívanie Accai uľahčiť vypĺňanie tejto položky v budúcoročnom daňovom priznaní.

Ďalšie návody