Doplňujúce informácie

V tomto kroku zadávate všetky zvyšné informácie, ktoré od vás budeme potrebovať, prípadne nám ich chcete poskytnúť k spracovaniu daňového priznania.

SK NACE

V prípade ak máte príjem zo živnosti, resp. iný príjem z podnikania je potrebné zvoliť si SK NACE. Tento zoznam je žiaľ dosť neprehľadný. Pridaním fulltextového vyhľadávania sme sa snažili aspoň ako tak pomôcť so správnym zatriedením prevažnej časti vášho príjmu.

Tip: skúste pri vypĺňaní zadať kľúčové slovo, prípadne jeho časť ako napr. program (programovanie), prenájom, účtovníctvo a podobne a Accai Vám ponúkne možnosti kde sa dané slovo nachádza.

2% z dane

Pre neziskový sektor sú 2% z daní hlavným zdrojom príjmov. Uľahčiť podnikateľom darovanie 2% z daní berieme ako našu spoločenskú povinnosť. V Accai nájdete zoznam aktuálnych príjemcov 2% z daní. Nemusíte prácne zadávať údaje do daňového priznania. Stačí si vybrať preferovanú organizáciu a Accai vyplní všetky údaje za vás.

Darovanie 2% z daní je v Accai automaticky nastavené v prospech Športuj srdcom o.z.. Svoju voľbu inej  organizácii viete zmeniť zadaním IČO, príp. názvu organizácie. Taktiež jedným klikom viete zrušiť darovanie 2% z daní. Veríme však, že možnosť nedarovať 2% z daní nikomu nevyužijete.

Športuj srdcom

Občianske združenie organizuje charitatívny beh ALS, venuje aj smeťozrebu pod Vysokými Tatrami, zbieraniu vrchnáčikov a vzdelávacej činnosti.

Aktivitu združenia Športuj srdcom môžete sledovať na Instagrame alebo Facebooku

Poznámka: Športuj srdcom o.z. je personálne prepojené na Accai s.r.o. osobou konateľa Jána Svočáka, ktorý je v príbuzenskom vzťahu k zakladajúcemu členovi o.z. Martinovi Svočákovi. Prepojená účtovná spoločnosť zároveň vedie účtovníctvo Športuj srdcom o.z. Členovia združenia si za svoje aktivity v združení nevyplácajú žiadne odmeny. Všetky finančné prostriedky, ktoré združeniu ostávajú z organizovania charitatívneho behu sú priebežne rozdelované ďaťom s nevyliečiteľnými svalovými chorobami. Za 7 ročníkov ALS charitatívneho behu rozdelilo združenie 47.770€.

Pohľadávky, záväzky a zásoby

V prípade ak máte vystavené faktúry, ktoré k 31.12.2023 neboli uhradené, je potrebné zaevidovať celkovú sumu do pohľadávok. Ak fakturujete v Accai, prípadne ak ste tieto informácie zadali v kroku 2, Accai Vám ich do tejto časti vyplní automaticky a zároveň vytvorí daňovú evidenciu.

Preddavky na daň

V prípade ak ste zaplatili v roku 2023 preddavky na daň, potrebujeme to vedieť aby sme vám správne vypočítali daň na úhradu.

Prepojené osoby

Ak príjmy zo živnosti pochádzajú od prepojených osôb, je potrebné túto informáciu daňovému úradu oznámiť. Neoznámenie ma v prípade dorubu dane následok dvojnásobných sankcií.

Manuálne spracovanie

V prípade ak označíte jednu z nasledovných možností Vaše daňové priznanie budeme spracovávať individuálne v manuálnom režime

  • máte stratu z minulých rokov
  • ste nerezident
  • máte príjem zo zahraničia

Je potrebné aby ste nám poskytli čo najviac informácií, zaplatíte za spracovanie a my vaše daňové priznanie spracujeme. V prípade potreby vás budeme kontaktovať.

Nápoveda

Ku každej položke v Accai máte k dispozícii nápovedu.  Viete tak k nej získať vysvetlenie laicky, odborne alebo na príklade. Nájdete tu aj informáciu čo sem nepatrí, prípadne či je príloha k danej položke povinná, alebo nie. Taktiež tu nájdete aj informáciu ako dokáže aktívne využívanie Accai uľahčiť vypĺňanie tejto položky v budúcoročnom daňovom priznaní.

Ďalšie návody