Údaje daňovníka

Základné údaje

 Prvá strana daňového priznania obsahuje základné údaje o daňovníkovi. Sú nimi:

  •  Meno a priezvisko
  • Ulica a číslo
  • PSČ a obec
  • Krajina

OÚD

Osobný účet daňovníka (OÚD) okrem iného slúži na vytváranie IBANov potrebných k platbe jednotlivých druhov daní. Accai Vám tieto IBANy dokáže automaticky vygenerovať. Stačí zadať OÚD.

V prípade ak nám tento údaj neposkytnete, nebudeme Vám vedieť vytvoriť a zaslať platobnú inštrukciu na zaplatenie dane.

Identifikátory 

Povinnou položkou daňového priznania ja jeden z nasledovných indentifikátorov. Uvádzajú sa v nasledovnom poradí podľa toho ktorá je prvá k dispozícii. DIČ, rodné číslo, dátum narodenia.

Splnomocnenie

Podanie daňového priznania vie byť skúškou aj pre technicky zdatnejších používateľov. Podanie daňového priznania v balíkoch „S našou kontrolou“ a „Kompletne“ máte v cene. Podáme ho za Vás, stačí nám k tomu podpísané splnomocnenie. Na splnomocnení je potrebné mať uvedené rodné číslo. Bez vyplneného rodného čísla nebudeme vedieť vygenerovať plnú moc na zastupovanie, nakoľko by nám ju daňový úrad nespracoval.

Telefónne číslo

Pri spracovávaní daňového priznania často dochádza k situáciám, kedy je potrebné kontaktovať podnikateľa. Mailová komunikácia v tomto prípade nie je vo veľa prípadoch ideálna a dokonca niekedy ani potrebná. Neposkytnutie telefónneho čísla neznamená, že Vaše daňové priznanie nespracujeme, ale môže jeho spracovanie oddialiť, prípadne ak nedostaneme odpovede na mailové otázky aj znemožniť jeho spracovanie.

IBAN

IBAN od Vás potrebujeme aby sme vedeli identifikovať, či máte nárok na daňové priznanie za 1€ od Tatra banky. Prípadne ak máte preplatok na dani aby Vám daňový úrad vedel preplatok poslať na účet v banke.

Autorizácia banky

Accai bol navrhnutý tak, aby v prípade aktívneho využívania počas roka dokázal spracovať daňové priznanie prakticky bez zásahu podnikateľa. Aj keď ste Accai nepoužívali počas roka, viete si pohyby na bankovom účte nahrať aj spätne. Pre účty v Tatra banke 15 mesiacov, pre ostatné podporované banky* 13 mesiacov.

* VÚB, SLSP, ČSOB, Fio banka, Unicredit bank, Reiffeisen bank

V prípade ak máte autorizovanú banku, Accai Vám automaticky nahrá úhrady k vystaveným faktúram, uhradené sociálne, príp. zdravotné poistenie a platby do III. piliera. Tieto údaje následne automaticky zatriedi do správnych polí daňového priznania.

Accai automatizovane z účtu ťahá len pohyby a zostatky. Bez vedomia a autorizácie štandardnými bezpečnostnými nástrojmi, ktoré používate v internetbankingu nedokáže vykonať úhradu z Vášho účtu. Nemusíte tak mať žiadne obavy o Vaše financie. Navyše autorizáciu bankového účtu viete kedykoľvek zrušiť priamo v Accai, alebo v internetbankingu Vašej banky.

Zľava za spracovanie daňového priznania

V prípade ak máte autorizovanú banku, dostanete od nás zľavu* 9€ za spracovanie daňového priznania *platí pre balíky „S našou kontrolou“ a „Kompletne“

V prípade ak máte autorizovanú banku, Accai Vám automaticky nahrá úhrady k vystaveným faktúram, uhradené sociálne, príp. zdravotné poistenie a platby do III. piliera. Tieto údaje následne automaticky zatriedi do správnych polí daňového priznania.

Accai automatizovane z účtu ťahá len pohyby a zostatky. Bez vedomia a autorizácie štandardnými bezpečnostnými nástrojmi, ktoré používate v internetbankingu nedokáže vykonať úhradu z Vášho účtu. Nemusíte tak mať žiadne obavy o Vaše financie. Navyše autorizáciu bankového účtu viete kedykoľvek zrušiť priamo v Accai, alebo v internetbankingu Vašej banky.

Ďalšie návody